Kernwaarden

Wij zijn een basisschool voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar in het dorp Aarle-Rixtel, onderdeel van de gemeente Laarbeek. De meeste kinderen komen uit Zoetermeer maar wij hebben ook leerlingen uit Den Haag. Wij staan open voor verschillende culturen en achtergronden.

'Samen je toekomst ontwikkelen'

Samen je toekomst ontwikkelen, dat is wat wij op Het Palet willen. Ouders, kinderen, leerkrachten; samen maak je het verschil en kun je groeien en ontwikkelen. Wij hebben vijf kernwaarden opgesteld die centraal staan in ons werk. Wij beschrijven ze hieronder in willekeurige volgorde.

Betrokken

Wij willen dat onze leerlingen zich gezien en gehoord weten. Om ze zo goed mogelijk te leren kennen zijn contacten met ouders vanaf het eerste begin belangrijk. Zo nodigen wij hen vóór de eerste schooldag van hun vierjarige uit voor een kennismakingsgesprek. Ook organiseren wij gedurende het jaar verschillende momenten om ouders te ontmoeten. Daarnaast kunnen ze ook altijd zelf aangeven een gesprek met de leerkracht te willen. Deze gesprekken vinden plaats op basis van gelijkwaardigheid en zorg voor het kind. Samen zorgen we voor de optimale ontwikkeling van uw kind.

Professioneel

Op school ontwikkelen kinderen zich maar ook onze leerkrachten blijven in ontwikkeling. Wij hebben de visie dat leren een continu proces is. Dit geldt voor groot en klein. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We staan open voor feedback en blijven reflecteren op ons eigen handelen.

In dialoog

Wij willen van kinderen horen hoe zij denken over ons onderwijs. Zij weten immers als beste wat er in de school gebeurt en welk effect dat heeft op hun welbevinden en ontwikkeling. Om hun stem te laten horen hebben wij een leerlingenraad. Jaarlijks wordt er, via officiële verkiezingen, uit de groepen 5 t/m 8 een leerling gekozen die de groep hierin vertegenwoordigt.

Eigenheid

Onderwijs is constant in beweging en blijft vragen om vernieuwing. Wij kijken hier goed naar en maken daarin keuzes. Soms gaan we mee, soms besluiten we bewust om iets voorbij te laten gaan. We kijken kritisch naar wat bij onze school en de samenleving past. We waaien niet met alle winden mee.

Ambitieus

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs en stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot kritische, respectvolle mensen die optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen. Wij bieden vanaf groep 1 Engels om hen voor te bereiden op de internationale samenleving waarin ze opgroeien.