Missie en visie

Lees hier meer over de missie en visie van Het Palet.

Missie

Een vertrouwde plek om je voor te bereiden op jouw toekomst in de samenleving. Hier dagen we je uit jouw talenten te ontplooien, je te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen.

Visie

Het is van essentieel belang dat het Palet zich de komende periode ontwikkelt tot een school die leerlingen opleidt die zeer goed kunnen functioneren in de toekomstige, snel veranderende maatschappij. We leiden kinderen op, waarbij we nog niet weten wat ze in de toekomst precies moeten kennen en welke vaardigheden ze precies nodig hebben. In elk geval zullen ze een grote mate van zelfredzaamheid, flexibiliteit en oplossend vermogen moeten hebben om voor zichzelf te kunnen zorgen in de maatschappij van de toekomst. Daarnaast zullen onze leerlingen (en wij ook) zo goed mogelijk om moeten leren gaan met de snel veranderende technologische ontwikkeling. Dit betekent onder andere dat we onze leerlingen goed kennis laten maken en om leren gaan met de moderne Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT).